Good-Humoredly Acting Radiopasteurization - When The Going Gets Tough, The Tough Get Shamit.

Bananrepublik

Bananrepubliker hör man inte talas om längre. Det är en nedsättande benämning på länder i tredje världen ofta i Latinamerika. Det land som åsyftades när benämningen myntades var Honduras och namnet syftade påett amerikanskt fruktexportföretag med politiskt inflytande i centralamerika. Det finns några kriterier som ska uppfyllas för att ett land ska kallas bananrepublik. Landet ska vara beroende av en eller några få odlade produkter, ofta är det en militärjunta eller en korrumperad regering som styr. Sedan ska det vara ett omfattande ekonomiskt och politiskt inflytande från andra länder och folket ska vara fattigt.