Good-Humoredly Acting Radiopasteurization - When The Going Gets Tough, The Tough Get Shamit.

Räddade oss.

Min bror har börjat arbeta på ett rekryteringsföretag i stockholm och redan på hans andra dag så uppstod det ett stort behov på mitt företag. Personal hade blivit erbjudna högre löner hos ett konkurrerande företag och utan att kolla med oss så gick de över till dem. Sådant som händer i business men då behövdes det i alla fall folk snabbt och det fixade min bror. Och så här i efterhand kan jag säga att det var ett jättebra drag. Att få professionell personal över dagen. De visste vad som krävdes och de var hungriga på att arbeta. Kommer alltid gå den här vägen framöver.